OVK-besiktning i Nyköping

Boka kontrollbesiktning i Nyköping

Anlita oss för en obligatorisk ventilationskontroll

Välkommen till Klimat & Fastighetsteknik. Vi erbjuder alla tjänster som rör ventilation i allmänhet och vi kan erbjuda en OVK-besiktning i Nyköping i synnerhet. En OVK-besiktning ska, enligt lag, utföras i alla svenska byggnader och fastigheter. Beroende på vilken typ av fastighet, för vilket ändamål den används och vilket ventilationssystem som finns så ser intervallerna för en obligatorisk ventilationskontroll olika ut.

Vi är certifierade och kan utföra en OVK-besiktning i Nyköping i alla typer av byggnader, småhus och fastigheter. Ansvaret för att en OVK äger rum inom det tidsintervall som krävs vilar på dig som fastighetsägare och börjar det bli dags för en sådan så är vi bara ett samtal bort.

Boka OVK-besiktning i Södertälje

Lagstiftning för att genomföra en OVK-besiktning

Sedan 1991 har det krävts att en OVK-besiktning ska genomföras i svenska byggnader och fastigheter. Anledningen till detta är dels att ventilationen i Sverige och i svenska byggnader visade sig vara av riktigt dålig kvalitet, dels att kravet på en obligatorisk ventilationskontroll gav enorma förbättringar till följd av det riksdagsbeslut som togs.

Vi är ett företag med god vana att utföra OVK-besiktningar och vi arbetar alltid enligt gällande praxis och regler. Om du anlitar oss kommer vi att genomföra en besiktning i din fastighet, föra protokoll över processen, ge dig en handling som tydligt anger att en OVK har skett och skicka en kopia av den till Tillsynsmyndigheten.


Kontakta oss

Kontakta oss genom att fylla i formuläret här nedan – eller genom att ringa eller maila. Vi garanterar snabb återkoppling. Välkommen!

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Fel och brister måste rättas till

Skulle en OVK-besiktning avslöja brister så har du som fastighetsägare en tidsfrist till när dessa ska åtgärdas. Normalt handlar det om ett halvår, men om det är allvarliga problem kan den tiden förkortas.

Vi kan även hjälpa dig med att rätta till befintliga problem och utföra allt från reparationer och optimering av befintligt system till att helt byta ut det mot ett modernare. I samband med att vi genomför en OVK-besiktning lämnas även förslag på åtgärder för dig att ta ställning till.

Vi är certifierade för en OVK

Samtliga i vårt team är behöriga och certifierade för att utföra en OVK-besiktning och vi följer alltid den praxis som finns: du som fastighetsägare får ett protokoll över besiktningen – och en kopia skickas till Tillsynsmyndigheten. Det intyg du får ska alltid placeras väl synligt i fastigheten och lämpligen vid entrén.

Varför är en OVK-besiktning i Nyköping viktig?

De flesta av oss har någon gång varit i en miljö där luften står stilla och även känt hur det påverkar oss negativt. Man får svårt att koncentrera sig, tappar fokus, blir irriterad och kan få huvudvärk. Dessutom ökar dålig inomhusmiljö risken för sjukdomar och på sikt kan långvarig vistelse i lokaler utan ventilation innebära att man utvecklar allergier och astma, till exempel.

Bra ventilation bidrar till att föroreningar, fukt och dålig lukt tas bort och cirkulerande och frisk luft gör att vi både mår och presterar bättre. Dessutom handlar det också om att ventilationen påverkar fastighetens konstruktion och yta.

Hur ser det ut i din fastighet?

En OVK-besiktning i offentliga miljöer, som till exempel i en skola, på ett boende eller i vårdinrättningar, gör att man dels får svar om status för luft och ventilation och dels att man kan genomföra åtgärder som förbättrar inomhusmiljön. Det är, oavsett vilket, en riktigt bra investering.

Dessutom kan, till exempel, ett byte av ventilationssystem innebära besparingar för dig som fastighetsägare. Moderna ventilationssystem ger bättre effekt och är betydligt snålare vad gäller energiförbrukning. Det är bra för både din plånbok och vår miljö.

Behöver du få en OVK-besiktning utförd i Nyköping? Kontakta oss redan idag så bokar vi en tid för detta. Välkommen!