OVK-besiktning i Stockholm

Boka kontrollbesiktning i Stockholm

Anlita oss för obligatorisk ventilationskontroll

Välkommen till Klimat & Fastighetsteknik! Vi är ett ventilationsföretag som erbjuder OVK-besiktning i Stockholm åt BRF:er, fastighetsägare och företag som är i behov av kontroll samt åtgärder av sina ventilationssystem. Oavsett vilket slags ventilationssystem ni har så är det fastighetsägarens ansvar att en besiktning sker med vissa intervaller. Vi har alla certifikat och diplomerade utbildningar som krävs för att utföra en OVK-besiktning av hög kvalitet och vi följer alla regler och riktlinjer som gäller för obligatoriska ventilationskontroller i Stockholm.

Vi har extremt snabba ledtider och kommer ut och kollar din ventilation inom 7 dagar.

Vi utför allt inom ventilation så som:

  • OVK-besiktning i Stockholm
  • Service
  • Montage
  • Isolering
  • Luftinjustering
  • Kanalrensningar
  • Felsökningar
  • Motorbyten
  • Takfläktsbyten
  • Nyproduktion

Certifierad OVK-Besiktning i Stockholm

Är det dags för en OVK-besiktning (Obligatorisk Ventilationskontroll) av er fastighet i Stockholmsområdet? Välkommen till ett företag med omfattande erfarenhet av alla typer av ventilation. Naturligtvis har vi rätt certifiering för att utföra kontrollerna och erbjuder attraktiva priser.

Boka OVK-besiktning i Stockholm

Certifierad OVK-Besiktning i Stockholm

Är det dags för en OVK-besiktning (Obligatorisk Ventilationskontroll) av er fastighet i Stockholmsområdet? Välkommen till ett företag med omfattande erfarenhet av alla typer av ventilation. Naturligtvis har vi rätt certifiering för att utföra kontrollerna och erbjuder attraktiva priser.


Vad görs vid OVK-besiktning i Stockholm?

Det viktigaste vid en OVK-besiktning är att kontrollera och säkerställa ett gott inomhusklimat i alla typer av miljöer där människor vistas i inomhus, oavsett om det gäller bostäder, kontor eller andra typer av verksamheter. Vid en obligatorisk ventilationskontroll kontrolleras hela systemet; till- och frånluftsventilerna i en bostad, på en arbetsplats eller ett kontor. Ur tilluftsventilerna skall fastigheten förses med frisk luft utifrån, utan föroreningar. Frånluftsventilerna skall forsla bort fuktig och förbrukad luft. Nedsmutsade ventilationssystem och igensatta ventiler förhindrar luften att strömma som den ska genom fastigheten och detta är något som upptäcks vid en OVK-besiktning. Ett icke tillfredsställande inomhusklimat kopplat till ventilationen kännetecknas av exempelvis dålig lukt, fukt- och mögelskador, samt andnings- och astmabesvär. Av dålig inomhusluft kan både människor och byggnader bli sjuka. Boka er OVK-besiktning i Stockholm med oss redan idag.


Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning där vi tar reda på möjligheterna i er bostad.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

OVK intervall

Alla offentliga byggnader, såsom skolor, sjukhus, vårdcentraler eller annan vårdinrättning, kommunal verksamhet eller liknande ska utföra OVK-besiktning i Stockhom vart 3:e år. På så sätt får fastighetsägare eller fastighetsansvariga färsk information gällande ventilationssystemet och dess inomhusklimat. Om en BRF har enbart frånluftsventilation med uteluftsventiler i fönster, eller enbart självdragsventiler så ska OVK-besiktning utföras var 6:e år. Om en BRF har mekanisk ventilation med både till- och frånluft så ska i stället OVK-besiktning utföras vart 3:e år.

Detta gör vi vid en OVK-besiktning i Stockholm

• Är behjälpliga vid framtagandet av lämplig avisering till de boende och hyresgäster
• Bistår med nyckelhantering
• Mäter luftflöden med korrekt avsedda mätinstrument för varje berört ventilationssystem
• Dokumenterar och upprättar protokoll på ett lättförståeligt sätt så att BRF:er och fastighetsägare kan ta del av informationen
• Skriver ett intyg som både ni och kommunen får ta del utav. Detta intyg skall sedan sättas upp på en väl synlig plats i fastigheten
• Av oss får ni åtgärdsförslag som ger er bättre ventilation och inomhusluft. Detta ger en bättre inomhusmiljö för er alla. Vi hjälper gärna till att rengöra ventiler och ventilationssystem i Stockholm

Vi är certifierade för en OVK

Samtliga i vårt team är behöriga och certifierade för att utföra en OVK-besiktning och vi följer alltid den praxis som finns: du som fastighetsägare får ett protokoll över besiktningen – och en kopia skickas till Tillsynsmyndigheten. Det intyg du får ska alltid placeras väl synligt i fastigheten och lämpligen vid entrén.