OVK-besiktning i Södertälje

Boka kontrollbesiktning i Södertälje

Obligatorisk ventilationskontroll

Hur viktig är egentligen ventilationen i en fastighet? Extremt viktig och därför är en obligatorisk ventilationskontroll ett sätt att se till så att inomhusmiljön uppfyller kraven på svenska arbetsplatser, i skolor, andra offentliga miljöer och i bostäder. En frisk, fräsch och cirkulerande luft är en förutsättning för att vi ska må bra och kunna prestera bättre.

Boka en OVK-besiktning i Södertälje hos oss. Vi ser till att inomhusmiljön och ventilationen i era fastigheter uppfyller de krav som finns. Vi kontrollerar ventilationssystemet och lämnar sedan ett förslag på lämpliga åtgärder om det finns saker att anmärka på, åtgärder som du sedan också kan anlita oss för att genomföra.

Det är alltid du som fastighetsägare som bär ansvaret för ett fungerande ventilationssystem i dina fastigheter och lokaler. Och det är även lag på att alla fastigheter och byggnader i Sverige, med givna intervaller, ska ha en genomförd ventilationskontroll. Kontakta oss redan idag så utför vi en OVK-besiktning i Södertälje och ser över statusen på din fastighet. Välkommen!

OVK-besiktning i alla fastigheter

Sedan 1991 är det lag på att alla fastigheter och byggnader i Sverige ska ha en OVK-besiktning utförd. Hur ofta besiktning ska ske beror på vilken typ av fastighet det handlar om.

Följande ger en bra bild kring tidsspannet:
• Var tredje år: En obligatorisk ventilationskontroll ska utföras med tre års mellanrum i exempelvis sjukhus, vårdlokaler och skolor.

• Var tredje år: Gäller även för flerbostadshus och kontorsbyggnader som har FT/FTX-ventilationssystem.

• Var sjätte år: Byggnader som flerbostadshus och kontorsbyggnader med FX, S, och F-ventilation ska besiktigas var sjätte år.

Småhus då? En OVK-besiktning ska ske i sådana också. Handlar det om ett nybyggt småhus med FX eller FTX-ventilation så sker en obligatorisk ventilationskontroll i samband med installationen. Skulle du bo i en villa och sakna dokumentation på utförd besiktning så bör du kontakta oss för att genomföra en sådan.


Vi är certifierade för OVK i Södertälje

Samtliga i vårt team är behöriga och certifierade för att utföra OVK-besiktningar och vi följer alltid den praxis som finns. Du som fastighetsägare får ett protokoll över besiktningen och en kopia skickas till Tillsynsmyndigheten. Det intyg du får ska alltid placeras väl synligt i fastigheten, lämpligen vid entrén.

OVK-besiktning ger fördelar

Det finns tydliga skäl till varför det handlar om en lagstadgad plikt att som fastighetsägare genomföra en OVK-besiktning i Södertälje. Många ser detta krav som en onödig utgift, men i själva verket så handlar det om en investering som ger många fördelar.

Vi tittar närmare på några av dessa här nedan:
• Säkerställer god luftkvalitet. Ventilationssystem fyller en enormt viktig funktion i att avlägsna allt från fukt och föroreningar till dålig lukt. Felande ventilationssystem kan innebära skador på både konstruktion och på person.

• Minskar hälsorisker. Att vistas i lokaler med stillastående luft och undermålig ventilation kan innebära att man exponeras för baciller och kan utveckla bland annat allergier och astma. Regelbundna OVK-besiktningar innebär att man skapar trygghet och främjar bättre hälsa.

• Sparar pengar. Moderna ventilationssystem är energisnåla och kostar mindre pengar att driva än äldre sådana. Visar en OVK-besiktning i Södertälje att din fastighet har ett föråldrat ventilationssystem som behöver bytas så handlar det också om att du investerar i en framtida lösning som kommer att spara dig pengar redan från dag ett.

• Förlänger livslängden på ventilationssystemet. En OVK-besiktning blir även en viktig del av underhållet av det befintliga ventilationssystemet. Vi kontrollerar allt enligt konstens alla regler och i enlighet med de regler som finns, vi kan också korrigera de eventuella brister som finns. Detta ger i slutändan ett ventilationssystem som får bättre effekt och en längre livslängd.